Bóg Cię kocha

Bóg oddał swojego Syna, żeby dać Ci możliwość zbawienia.

Śmierć Jezusa, jest aktem najwyższej desperacji Boga, który gotów był na absolutnie wszystko, żeby tylko Ciebie pozyskać. On pragnie całym sercem, żebyś zwrócił się do Niego i został Jego dzieckiem. "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny" Jana 3:16

Bóg przygotował dla Ciebie cudowne miejsce, On chce spędzić z Tobą całą wieczność.

On stworzył Ciebie, dlatego jesteś dla Niego bardzo cenny. Urodziłeś się z konkretnego powodu, a Twój stwórca ma plan dla Twojego życia tu na ziemi i w drugim życiu w niebie. "A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem." Jana 14:3

Bóg postanowił usunąć wszystkie bariery, które mogłyby Cię od Niego oddzielać.

Pan w swojej wielkiej miłości zdecydował przebaczyć Ci wszystkie grzechy zupełnie za darmo, a jedyne co musisz zrobić, to uwierzyć, że to jest prawda i przyjąć to przebaczenie. "Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę." Izaj. 43:25

Trzy kroki do życia z Panem

Uwierz w doskonałą ofiarę Chrystusa

Uwierz w to, że Jezus oddał swoje życie, zamiast Ciebie, aby Cię ratować. "Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz." Rzymian 10:9 Bóg Cię stworzył, On jest doskonałym Ojcem, pełnym miłości i poświęcenia. On pragnie spędzić z Tobą wieczność. Dlatego posłał swojego ukochanego Syna Jezusa, aby Ciebie ratować. Karą za grzech jest śmierć, a Jezus zdecydował Twoją karę wziąć na siebie. Każdy, kto uwierzy, że ta ofiara jest doskonała i wystarczająca do zbawienia, otrzyma życie wieczne.

Przyjdź do Boga w modlitwie

Przyjdź do Boga w modlitwie, wyznaj Mu swoje grzechy i zaproś Go do swojego życia. "Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości." I Jan 1:9 Aby przyjąć cudowny Boży prezent - przebaczenie grzechów i życie wieczne, przyjdź do Boga w modlitwie. Powiedz mu wszystko co zechcesz, swoje żale do świata, może do Niego samego. Powiedz Mu, że sobie nie radzisz i bardzo Go potrzebujesz, że chcesz poczuć Jego miłość i troskę. A kiedy będziesz gotów, wyznaj Mu swoje grzechy, powiedz, że od tej pory chcesz iść za Nim.

Czytaj Pismo Święte

Czytaj Pismo Święte, aby poznawać charakter Boga i Jego plan dla Twojego życia. „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości.” 2 Tym 3:16 W drodze za Panem będziesz potrzebował drogowskazu, pokarmu, źródła wiedzy o tym, jaki On jest. Tym jest właśnie Pismo Święte, czyste i nieskazitelne słowo Boga skierowane do Ciebie. Odkryj, że Bóg ma wspaniały plan dla Twojego życia. Przekonaj się, że życie Jezusa i Jego uczniów było ekscytujące, że idąc w Jego ślady, czeka Cię wspaniała przygoda.